VET.in.UA - Ветеринарний інформаційний ресурс України
Хто володіє інформацією - володіє світом
новини публікації довідники законодавство препарати ветслужба
зробити стартовою  •  додати у вибране
Законодавча база
за типом документа:
Конституція
кодекси
закони
інструкції
положення
правила
вимоги
накази

за тематикою:
видача ветдокументів
ветеринарна інспекція
кордон і транспорт
тарифи
оплата праці
дозвільна система
охорона праці
молоко
м'ясо
ліцензування
ідентифікація
бджільництво
утримання тварин
кетамін і прекурсори
реорганізація


Новини

Директором державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветсанекспертизи призначено А.М.Головка

Директором ДНДІ з лабораторної діагностики та ВСЕ призначено А.М.Головка

Голосування
Чи потрібна реформа державної ветеринарної служби?

потрібно залишити лише райветуправління
залишити також районні ветлікарні
підрозділи райвет- лікарні реорганізувати в госпрозрахункові
подальша реформа не потрібна, службу залишити без змін
повернути попередню структуру служби (без управлінь в районах)


результати голосування

Прибрати/показати бокову панель законодавство \ реорганізація \ Положення про профілактично-лабораторний центр (проект)
                 Проект   типового  положення
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО  
                 Наказ Міністра аграрної політики
                 та  продовольства   України

                 Зареєстровано  в  Міністерстві
                 юстиції України

              
              ПОЛОЖЕННЯ
        про профілактично-лабораторний центр

   1. Загальні положення

   1.1.  Районний (міський) профілактично-лабораторний центр
(далі - Центр) створений відповідно до Закону України "Про
ветеринарну  медицину",  і  підпорядковується  Регіональному
профілактично-лабораторному центру в області (далі - Регіональний
центр).

   1.2. Центр може бути правонаступником районної державної
лабораторія  ветеринарної медицини (далі - Лабораторія), або
державної лікарні ветеринарної медицини з дільничними лікарнями,
дільницями  та  пунктами  ветеринарної  медицини,  державними
лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, які
знаходяься в зоні обслуговування.

   1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів
України,  Державної  ветеринарної  та  фітосанітарної служби,
Державного  науково-дослідного  інституту  з  лабораторної
діагностики  та  ветеринарно-санітарної  експертизи  та  цим
Положенням.

   1.4. Координацію та спрямування діяльності Центру, а також
його методичне та метрологічне забезпечення здійснює Регіональний
центр.

   1.5. До складу Центру можуть входити відокремлені структурні
підрозділи, районна державна лабораторія ветеринарної медицини,
державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках,
державні лікарні ветеринарної медицини з дільничними лікарнями,
дільницями та пунктами ветеринарної медицини,центри ідентифікації
тварин.

   1.6. Організаційна структура і штатна чисельність Центру
визначаються у встановленому порядку, штатні розклади і кошториси
затверджуються директором Регіонального центру за погодженням з
директором  Інституту  та  відповідним начальником управління
ветеринарної медицини.

   1.7. Центр є державною установою ветеринарної медицини з
питань здійснення профілактичних, діагностичних, лікувальних та
протиепізоотичних заходів, ідентифікації тварин, племінної справи
у тваринництві, організації лабораторної справи, лабораторної
діагностики  хвороб тварин, ветеринарно-санітарної експертизи,
оцінки безпечності та якості всіх харчових продуктів, неїстівних
продуктів тваринного походження, кормів й інших товарів в одному
або в декількох районах.

   1.8.  Центр  несе повну відповідальність за невиконання
протиепізоотичної,  лікувальної  роботи  та  несвоєчасну  і
недостовірну діагностику відповідно до чинного законодавства.

   1.9.  Лабораторія  Центру  та  державні  лабораторії
ветеринарно-санітарної  експертизи  на  ринках  атестується в
державній  метрологічній  системі,  Лабораторія,  крім  того,
акредитується Національним агентством з акредитації України на
відповідність  вимогам  стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та
отримує дозвіл на роботу з мікроорганізмами ІІ, ІІІ, IV груп
патогенності та ліцензію на діяльність по придбанню, зберіганню,
реалізації (відпуск), використанню прекурсорів (списку 2 таблиці
IV)  "Переліку  наркотичних  засобів, психотропних речовин і
прекурсорів", умови і режими праці в ній повинні відповідати
Правилам охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини, які
затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України
Міністерства праці та соціальної політики України від 20.04.99 N
67 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.10.99 за N
695/3988.

   1.10.  Лабораторія  Центру  має  обов'язкову  мінімальну
кількість відділів: відділ прийому, реєстрації зразків та видачі
документів,  бактеріологічний  з  патоморфологією та сектором
харчової  мікробіології, хіміко-токсикологічний, імунологічний,
радіологічний, гігієни харчування.

   1.13. Втручання в роботу Центру під час здійснення нею
лабораторної діагностики та визначення показників безпечності та
якості всіх харчових продуктів, в тому числі тваринного та
рослинного  походження,  неїстівних  продуктів  тваринного
походження, кормів, кормових добавок, води та інших товарів
забороняється.

   2. Майно та кошти

   2.1. Центр має свою матеріально-технічну базу (територію і
будівлі, транспорт тощо).

   2.1.1. Лабораторія Центру має свою матеріально-технічну базу
(територію  і  будівлі, лабораторне обладнання та апаратуру,
віварій з піддослідними тваринами, транспорт тощо).

   2.1.2. Майно Центру є державною власністю.

   2.3. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення Центру
та його структурних підрозділів здійснюється за рахунок коштів
загального і спеціального фондів державного бюджету. Державне
фінансування здійснюється через Регіональний центр. Використання
коштів спеціального фонду державного бюджету здійснюється за
погодженням з директором Регіонального центру.

   2.4. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з
вимогами законодавства.

   2.5. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки  в  установах банків, круглу печатку із зображенням
Державного Герба України, фірмові бланки, кутовий штамп зі своїм
найменуванням.

   Лабораторія  Центру  є юридичною особою має печатку із
зображенням Державного Герба України, фірмові бланки, кутовий
штамп зі своїм найменуванням

   3. Завдання

   Основними завданнями Центру та його структурних підрозділів
у відповідності до завдань є:

   3.1. Охорона території районів від занесення з території
інших держав, регіонів, областей, районів або з карантинної зони
збудників інфекційних хвороб тварин, а також недопущення їх
розповсюдження за межі території району або карантинної зони;
3.2. Захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

   3.3.  Забезпечення організації та проведення планових і
непланових діагностичних досліджень, виконання державних програм
з питань ветеринарної медицини, щеплень з метою профілактики та
діагностики хвороб тварин;

   3.4. Профілактика і діагностика інфекційних, заразних хвороб
тварин і їх лікування;

   3.5. Ветеринарне обслуговування тварин господарств різних
форм власності та фізичних осіб на відповідній території;

   3.6.  Визначення  безпечності  та  якості всіх харчових
продуктів, в тому числі тваринного та рослинного походження,
неїстівних  продуктів тваринного походження, кормів, кормових
добавок, води та інших товарів;

   3.7.  Приймання  участі  у комісійному відборі зразків,
необхідних для проведення відповідних досліджень, в тому числі
виконання Планів та Програм моніторінгів;

   3.8.   Організація   проведення   бактеріологічного,
радіологічного,  паразитологічного,  хіміко-токсикологічного та
іншого  контролю  на  потужностях  (об'єктах) з виробництва,
зберігання та реалізації харчових продуктів;

   3.9.  Виконання  метрологічних  вимог щодо атестації на
технічну  компетентність  і незалежність, забезпечення режиму
роботи з мікроорганізмами II, III, IV груп патогенності;

   3.10.  Надання практичної, методичної та консультативної
допомоги  спеціалістам  з питань профілактики, діагностики і
боротьби з хворобами тварин, включаючи хвороби, спільні для
тварин  і  людей,  та ветеринарно-санітарної експертизи всіх
харчових  продуктів,  в тому числі тваринного та рослинного
походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормів,
кормових добавок, води та інших товарів;

   3.11.  Керівництво  діяльністю  державних  лабораторій
ветеринарно-санітарної  експертизи  на  ринках  та  методичне
забезпечення їх роботи;

   3.12. Участь в раундах міжлабораторних професійних тестувань;

   3.13.  Забезпечення  підвищення кваліфікації спеціалістів
Лабораторії, впровадження в роботу нових методів діагностики та
інших прогресивних досягнень ветеринарної медицини;

   3.14. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за
виробництвом доброякісної у ветеринарно-санітарному відношенні
продукції  тваринного  походження,  у  тому  числі перевірка
документації, що якимось чином пов'язана з якістю та безпекою
продукції тваринного і рослинного походження, здоров'ям тварин;

   3.15.    Реалізація   заходів   щодо   додержання
ветеринарно-санітарних вимог, установлених законодавством;

   3.16.  Організація  системи та проведення реєстрації та
ідентифікації тварин;

   3.17. Ведення племінної справи у тваринництві;

   3.18.Сприяння постійному навчанню та підвищенню кваліфікації
спеціалістів ветеринарної медицини;

   3.19.  Сприяння  упровадженню  у  практику  та широкому
застосуванню  досягнень  наукової  і  практичної ветеринарної
медицини.

   3.20.  Виконання  інших  завдань,  які  передбачені
законодавством.

   4. Компетенція

   Центр та його структурні підрозділи в межах компетенції та
відповідно до завдань:

   4.1.   Організовує   та   здійснює   профілактичні,
протиепізоотичні,  лікувально-профілактичні,  діагностичніх  та
ветеринарно-санітарні заходи;

   4.2.   Здійснює   ветеринарно-санітарні   та   інших
протиепізоотичні заходи в разі виникнення заразних хвороб;

   4.3.Здійснює заходи з проведення дезінфекції, дезінсекції та
дератизації на потужностях (об'єктах), що використовуються для
виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, продуктів
тваринного походження, репродуктивного матеріалу, ветеринарних
препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а
також засобів, що використовуються для їх транспортування;

   4.4. Проводи епізоотологічне розслідування кожного випадку
появи нових вогнищ інфекційних і паразитарних захворювань, уживає
ефективних заходів щодо їх ліквідації;

   4.5.  Аналізує причини виникнення заразних і незаразних
хвороб, загибелі тварин;

   4.6. Проводить розрахунки потреби імунобіологічних та інших
ветеринарних препаратів;

   4.7. Організовує спільно із закладами охорони здоров'я,
державною  санітарно-епідеміологічною  службою,  структурними
підрозділами МНС роботи із захисту населення від зоонозів та
своєчасний обмін інформацією про хвороби тварин;

   4.8. Разом з управлінням ветеринарної медицини в районі та
державною санітарно-епідеміологічною службою приймає участь у
розслідуванні випадків виникнення серед населення захворювань,
спільних для людей і тварин;

   4.9.  Одержує  інформації,  необхідні  для  встановлення
епізоотичного  стану, виявлення причин захворювання тварин і
оцінки  ветеринарно-санітарної  якості  та  безпеки продукції
тваринного походження;

   4.10. Веде облік хворих і загиблих тварин;

   4.11. Приймає участь у межах своєї компетенції у проведенні
атестації  робочих  місць, спеціалістів ветеринарної медицини
структурних підрозділів Міжрайонного центру;

   4.12.  Видає  органам страхування висновків щодо причин
захворювання, вимушено забитих, загиблих або знищених тварин;

   4.13. Видає ветеринарні документи;

   4.14.  Веде  державну статистичну звітність ветеринарної
служби;

   4.15. Проводи заходи щодо профілактики і ліквідації хвороб
тварин (крім випадків, передбачених у статті 98 Закону України
"Про ветеринарну медицину"), лікування тварин, які страждають на
хвороби та недуги, лабораторні дослідження, ветеринарно-санітарну
експертизу товарів, видає відповідні ветеринарні документи, які
здійснюються за рахунок їх власників згідно з тарифами відповідно
до статті 99 Закону України "Про ветеринарну медицину";

   4.16. Здійснює ветеринарнє обслуговування тварин господарств
усіх форм власності та фізичних осіб;

   4.17. Здійснює заходи щодо пропаганди ветеринарних знань
серед власників тварин;

   4.19.Проводить  лабораторно-клінічні  (патологоанатомічні,
мікроскопічні,  гематологічні,  бактеріологічні,  біологічні,
серологічні  (імунологічні),  паразитологічні,  органолептичні,
хіміко-токсикологічні, біохімічних, мікологічні, радіологічні) та
інші  дослідженя  з метою діагностики хвороб тварин, оцінки
безпечності  та якості всіх продуктів харчування, неїстівних
продуктів тваринного походження, кормів, води та інших товарів;

   4.20.  Проводить діагностичні дослідженя матеріалів, які
надходять з господарств різних форм власності, виконує всі види
планових досліджень у встановленому порядку, складає звіти про
результати досліджень з відповідними пропозиціями;

   4.21.  Направляє  на  місця  спеціалістів  Центру  для
встановлення діагнозу, надає практичну допомогу в організації і
проведенні протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів у
разі виникнення хвороб тварин, у тому числі спільних для тварин і
людей;

   4.22. Надає методичну і практичнуї допомогу спеціалістам
ветеринарної   медицини   в  організації  та  проведенні
ветеринарно-санітарної експертизи, суб'єктам господарювання щодо
забою тварин, переробки, зберігання, транспортування і реалізації
всіх  продуктів  харчування  та  державним  лабораторіям
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках;

   4.23.  Здійснює  комплекс  заходів  з  метрологічного
забезпечення робіт у Лабораторії Центру та державних лабораторій
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках;

   4.24. Сприяє впровадженню племінної справи у тваринництві;

   4.25. Вносить у встановленому порядку Регіональному центру
пропозиції щодо потреби асигнувань на утримання Центру, його
структурних  підрозділів,  проведити  діагностичні дослідженя,
придбання  для  цього  необхідних  матеріалів,  підвищувати
кваліфікацію спеціалістів Центру;

   4.26.  Приймає  участь  у  комісійному відборі зразків,
необхідних  для  проведення  відповідних,  в  тому  числі
моніторингових, досліджень;

   4.27. Приймає участь у роботі комісії щодо атестації робочих
місць;

   4.28. Проводить облік роботи та подає звіти Регіональному
центру в установленому порядку;

   4.29. Приймає участь в організації і проведенні семінарів,
нарад, науково-виробничих конференцій;

   4.29 Проводить реєстрацію та ідентифікації тварин;

   4.30. Веде племінну справу у тваринництві;

   4.30. Виконує дорученя Регіонального центру, Інституту та
Головного управління ветеринарної медицини.

   5. Управління

   5.1. Керівництво діяльністю Центру в межах своєї компетенції
та згідно з цим Положенням здійснює директор - лікар ветеринарної
медицини, який має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста, одночасно може бути завідувачем одного з
відділів  Лабораторії  і  державним  інспектором ветеринарної
медицини, має досвід практичної роботи за фахом не менше п'яти
років,  пройшов  відповідну  підготовку на курсах підвищення
кваліфікації (далі - Директор).

   5.2. Директор несе персональну відповідальність за виконання
покладених на Регіональний центр завдань і здійснення ним своїх
функцій.

   5.3.  Директор  призначається  на  посаду  директором
Регіонального  центру  за  пропозицією  начальника управління
ветеринарної медицини в районі та після погодження з директором
Інституту  та місцевою державною адміністрацією. Звільняється
директор з посади директором Регіонального центру за поданням
начальника управління ветеринарної медицини в районі, або з
ініціативи  директора  Регіонального  центру, за обов'язковим
погодженням  з  директором  Інституту  та місцевою державною
адміністрацією.

   5.4.  Директор  має заступника з лабораторної роботи -
завідувача відділу Лабораторії та заступника з протиепізоотичної
та лікувальної роботи, які за посадами є державними інспекторами
ветеринарної медицини, призначаються на посаду і звільняються з
посади  директором  Центру  за  погодженням  з  директором
Регіонального центру.

   5.5.  Завідувачі  відділів  Лабораторії Центру - лікарі
ветеринарної медицини, які є державними інспекторами ветеринарної
медицини, головний бухгалтер та інші працівники Центру та його
структурних підрозділів призначаються на посаду і звільняються з
посади директором Центру відповідно до чинного законодавства.

   5.4. Директор Центру:
   - організовує та керує роботою Центру;
   - розподіляє обов'язки між фахівцями і затверджує посадові
інструкції;
   -  розробляє  структуру, штатну чисельність та кошторис
Центру, які затверджуються відповідно до законодавства;
   - забезпечує ведення діловодства;
   - організовує та проводить перевірки роботи лабораторій
суб'єктів господарювання;
   - застосовує в установленому порядку заходи заохочення та
дисциплінарного  стягнення  до працівників відповідно чинного
законодавства;
   - несе відповідальність за невиконання покладених на Центр
завдань і функцій, неправильне використання грошових коштів та
інших  матеріальних  цінностей  лабораторії  згідно з чинним
законодавством;

   5.5. Директор має право виступати представником з питань,
які  належать  до  компетенції  Центру,  в  усіх  державних
підприємствах, установах, організаціях та суді.

   6. Реорганізація та ліквідація

   Реорганізація та ліквідація Центру здійснюється в порядку,
передбаченому чинним законодавством.


Директор Державного науково-дослідного
інституту з лабораторної діагностики 
та ветеринарно-санітарної експертизи      В.О. Загребельний


  нагору

головна  •  гостьова  •  мапа сайту  •  архів

новини публікації довідники законодавство препарати ветслужба

Наша кнопкаВласність VET.in.UA © 2005 - 2015. Всі права захищені.
При використанні матеріалів сайту обов'язкове активне посилання:
"Ветеринарний інформаційний ресурс України"

Ідея, дизайн та підтримка адміністрації проекту. Запрошуємо фахівців для участі в проекті. На Ваші пропозиції, зауваження та матеріали чекаємо електронною поштою. Ресурс є незалежним проектом і поновлюється за мірою можливості. Реклама на сайті.

Дата останнього поновленння документа: 29.11.2015